Vymáhanie pohľadávok

Prevezmeme od Vás do našej správy jednotlivé pohľadávky, ale aj menšie balíky pohľadávok, pričom zaistíme maximálne efektívny prístup k vymáhaniu dlžných čiastok.

Naša odmena je vždy závislá iba na reálne vymoženej čiastke. Spôsoby vymáhania pohľadávok, môžme v podstate rozdeliť na dve oblasti a to na mimosúdny postup a zaistenie právneho a exekučného vymáhania pohľadávok.
Mimosúdny postup spočíva v službách nášho telefonického centra, prípadne návšteva dlžníka našim špecializovaným pracovníkom.

Pri právnych krokoch, ako aj po úvodnej analýze stanovíme mieru rizika a pravdepodobnosť úspechu súdneho sporu.

Pokiaľ už však disponujete rozhodnutím súdu a prajete si odovzdať pohľadávku exekútorovi, zaistíme Vám výhodné podmienky a dohľad nad priebehom exekúcie.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál