Účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo

Snahou našej spoločnosti je poskytovať v každej oblasti plnú podporu našim klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť zaťažení vedením napr. účtovníctva, sledovaním neustálych legislatívnych zmien, prípadne vypracovávaním pravidelných reportov pre materské spoločnosti.

Prebratie garancií za poskytnuté služby, ako aj nevyhnutné poistenie pre poskytované služby, je u nás samozrejmosťou.

Pravidelná informovanosť klienta o výsledkoch hospodárenia spoločnosti je jednou z našich priorít v oblasti poskytovanej služby.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál