Semináre a kurzy

Hlavným zámerom našej spoločnosti je poskytnúť nadštandardné a vysoko profesionálne vzdelávanie zamerané predovšetkým na oblasť financií, bankovníctva, práva a manažmentu.

Našimi lektormi sú renomovaní odborníci, ktorí sa stali špičkovými profesionálmi v oblastiach svojho pôsobenia s dlhoročnou praxou v odbore a skúsenosťami s lokálnym ako aj medzinárodným prostredím.

Semináre pokrývajú mnohé aktuálne témy finančného a firemného know-how. Sú určené pre široké spektrum záujemcov, ako sú napríklad : vlastníci, štatutári a výkonné vedenie spoločností, finanční riaditelia, obchodníci s cennými papiermi, pracovníci finančných a kontrolingových oddelení, bankári, finanční poradcovia, atď.

Sú vhodné aj pre ľudí z praxe, ktorí hľadajú konkrétne a špecifické informácie pre riešenie problémov, s ktorými sa denne stretáva každá väčšia i menšia spoločnosť nielen v strednej a východnej Európe.

Účastníci našich seminárov získajú komplexné vedomosti o danej téme s použitím konkrétnych praktických príkladov.

Garantujeme špičkovú, medzinárodne porovnateľnú úroveň intenzívneho vzdelávania vedenú prístupnou formou v príjemnom prostredí našich zariadení, prípadne našich partnerov.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál