Podnikateľské poradenstvo

Pre poskytovanie kvalitných poradenských poradenských služieb je v prvom rade nevyhnutná analýza obchodného zámeru klienta. Ťažisko podnikateľského poradenstva našej spoločnosti spočíva v komplexnom servise týkajúcom sa podnikateľskej činnosti klientov, ako aj v uplatňovaní nárokov klientov v súdnych konaniach.

Okrem iného sa naši pracovníci, ako aj spolupracovníci špecializujú na komplexné služby týkajúce sa privatizácie a investovania v Slovenskej republike.

Znalosti a skúsenosti našich pracovníkov a spolupracovníkov zahŕňajú všetky hlavné nižšie uvedené oblasti, ktoré však predstavujú len najčastejšie a najžiadanejšie služby. Popri týchto uvedených oblastiach je však naša spoločnosť pripravená zabezpečiť Vám poradenské služby v čo najširšom možnom rozsahu a zastupovať Vás aj v ostatných oblastiach súkromného a verejného práva.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál