Na túto akciu musíte byť prihlásený.

Online formulár

Vaše postavenie:
Veriteľ Dlžník

Veriteľ:
Meno a priezvisko: Názov spoločnosti:
Bydlisko / sídlo: IČO:
Telefónne číslo: E – mail:
Dlžník:
Meno a priezvisko: Názov spoločnosti:
Bydlisko / sídlo: IČO:
Telefónne číslo: E – mail:
Pohľadávka
Výška v EUR: Dátum vzniku:
Požadujem: Pohľadávka exekuovaná:
Áno Nie
Pohľadávka žalovaná na súde:
Áno Nie
Právoplatný rozsudok súdu:
Áno Nie
Poznámka:
Kontrolný kód:
© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál