Správa pohľadávok

Našim klientom zabezpečíme odkúpenie ich pohľadávok, ako aj ich vymáhanie po splatnosti. Súčasne zabezpečíme mandátnu správu väčších či menších portfólií.

Odkupíme od Vás jednotlivé pohľadávky, ale aj celé balíky pohľadávok po splatnosti z obchodnej činnosti bánk, finančných inštitúcií a obchodných spoločností, hlavne od fyzických aj právnických osôb.

Zabezpečujeme pre Vás služby v uvedenom rozsahu :

  • správu jednotlivých pohľadávok
  • mandátne vymáhanie pohľadávok za províziu
  • správu a odkup celých balíkou pohľadávok bez odkladu
  • úhradu za postúpené pohľadávky po dohode zabezpečíme do 7 dní

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál