Úvod

Inštitút mediácie upravený zákonom č. 420/2004 Z.z. je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Mediáciu môžme uplatniť v nasledovných oblastiach:

  • obchodných záväzkových vzťahov (§ 261 Obchodného zákonníka),
  • občianskoprávnych vzťahov (§ 1 Občianskeho zákonníka),
  • rodinnoprávnych vzťahov (Zákon o rodine),
  • pracovnoprávnych vzťahov (§ 1 Zákonníka práce).

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál