Mediačné centrum

Mediačné centrum European Mediation House sme zriadili s cieľom riešiť existujúci spor medzi dvoma stranami, ktorý vznikol alebo vznikne z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu, ktorý má základ v občianskom, rodinnom, pracovnom alebo obchodnom práve, a tým predchádzať konaniu na všeobecnom súde podľa osobitných predpisov.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál