Úvod

Možnosti pre uspokojenie svojho práva, prípadne uzavretie sporného prípadu so svojím obchodným partnerom či klientom, v krátkom časovom období na odbornej úrovni a bez zbytočne vysokých nákladov je dôležitou a potrebnou súčasťou podnikania, konkurencieschopnosti a právnej istoty podnikateľských subjektov.

Práve takúto možnosť Vám ponúka alternatívne riešenie sporov prostredníctvom spoločnosti IUSTITIA OMNIBUS, ktoré spočíva najmä v možnosti riešenia sporov v rozhodcovskom konaní alebo v mediačnom konaní. Tieto spôsoby riešenia sporov poskytujú možnosť FO a PO dohodnúť sa na riešení svojich občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov pred ustanoveným rozhodcom či rozhodcami, resp. prostredníctvom mediátorov s množstvom výhod ako sú:

  • pružnosť a rýchlosť konania,
  • jednoduchosť, efektivita a flexibilita konania,
  • dôvernosť a súkromný charakter konania,
  • vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov exekútormi a súdmi,
  • jednoinštančnosť konania a jeho hospodárnosť,
  • skúsení rozhodcovia a mediatóri.
© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál