Kontakt

IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o.
Hodžova 8
010 01 Žilina
SR

spoločnosť zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51789/L

IČO: 44 933 401
DIČ: 2022883390

Bankové spojenie:
peňažný ústav:TATRABANKA, a.s.
číslo účtu:2625865740/1100
IBAN:SK02 1100 0000 0026 2586 5740

Email:
 office@iustitiaomnibus.com

Podateľňa Rozhodcovského súdu:
 postroom@iustitiaomnibus.com

Podateľňa Mediačného centra:
 postroom@iustitiaomnibus.com

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál