Rozhodcovské konanie

Rozhodcovské konanie začína podaním žaloby stranou, ktorá si chce uplatniť svoj nárok na Rozhodcovskom súde. Týmto okamihom začína rozhodcovské konanie, ktorého priebeh podrobne určuje Rokovací poriadok a zákon o rozhodcovskom konaní.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál