Úvod

Občania SR, najmä však podnikateľské subjekty v SR, dlhodobo pociťujú zložitú vymožiteľnosť práva, neprimeranú dĺžku a prieťahy v súdnych konaniach. Uvedené problémy sú často pripisované na vrub vysokého zaťaženia všeobecných súdov SR, nedostatočného financovania a vybavenia súdov, korupcii či strnulosti legislatívy upravujúcej konanie pred súdmi.

Hlavným cieľom spoločnosti IUSTITIA OMNIBUS je poskytnúť fyzickým a právnickým osobám plnohodnotnú alternatívu pri riešení vnútroštátnych a medzinárodných sporov prostredníctvom Rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a Mediačného centra European Mediation House.

Súčasne pre Vás zabezpečíme komplexný balík právnych a konzultačných služieb v súvislosti s Vašimi podnikateľskými aktivitami na území Slovenskej republiky a Európskej únie.

© 2009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. Právne upozornenie | Mapa stránky | Kontakt Facebook   Propagačný materiál